Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2014

babcianona
17:02

June 02 2014

babcianona
09:17
0933 ef16 450
Reposted fromNeutrum Neutrum
babcianona
09:08
2177 ff53 450
Reposted fromartois artois
babcianona
09:07
babcianona
09:05
Ludzie są popierdoleni.
Czy jest wśród nas ktoś szczery?!

May 28 2014

babcianona
19:09
4414 2bfa 450
Reposted fromhellocoldworld hellocoldworld
babcianona
19:08
4460 dc69 450
Reposted fromKACHA KACHA
babcianona
18:56
4351 3613 450
Reposted bycukrovelove cukrovelove

May 05 2014

babcianona
19:44
3782 5f55
Reposted fromdziubs dziubs

May 03 2014

babcianona
19:06
4787 8563 450
This is the best thing I've seen for some months.
Reposted fromurwisko urwisko

April 29 2014

babcianona
19:33
4105 3f02 450
Reposted fromzajebela zajebela viaAnnju Annju
babcianona
13:50
Play fullscreen
Nasze życia to historie,czekające aż ktoś je opowie
W poszukiwaniu złotego środka,znalezliśmy złoto
Sąd powiedział nam,że nasze serca są złe
Ale to one są tymi jedynymi,na które będziemy spoglądać

Przepisy mówią,że nasze emocje są nie zgodne
Ale będziemy walczyć z regułami do naszej śmierci

Więc bądzmy grzesznikami,aby być świętymi
I bądzmy zwycięzcami przez przypadek
Świat moze mnie nie popierać
Ale moim jedynym światem jesteś ty
Jeżeli jesteśmy grzesznikami,to czuję się jak w niebie
Reposted fromJamesEvans JamesEvans
babcianona
13:47
babcianona
13:45
Nasze sny się połączyły,
wpoiły w siebie niczym ramiona
długie syntetycznie filigranowe.
Byłam w Tobie będąc Tobą
nie odróżniając żadnej komórki.
Jedność.
Jednorodna kolorowa masa wniknęła w nas
atakując nasz umysł.
Jedna głowa
jeden brzuch
jedne usta...
Obudziłam się taka gorąca.

April 28 2014

babcianona
19:16
właśnie przechodzę załamanie matematyczne. 
— matematyko pierdol się.
Reposted fromzenibyja zenibyja vialkd lkd
babcianona
16:44
1446 f2e3 450
Reposted byviva-salvadoreinvincible
babcianona
16:32
0376 8b6b 450
Reposted fromModeleczka Modeleczka
babcianona
16:28
0480 1da2 450
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
babcianona
16:28
0487 b2e6 450
Reposted fromK-PAX K-PAX
babcianona
16:28
0498 5dd1 450
Reposted fromgreymouse greymouse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl